• Atenció al client: 972 20 20 78
  • Reclamacions i incidències: 900 701 108

Sistema d'Alerta Primerenca d'Inundació

24 Octubre 2022
EMPRESA

El departament de TELECONTROL de Prodaisa,  i l’enginyeria ABM han col·laborat en la definició i implantació d'un Sistema d'Alerta Primerenca d'Inundació (SAPI)

El departament de TELECONTROL de Prodaisa,  i l’enginyeria ABM  https://www.abm.cat/ han col·laborat en la definició i implantació d'un Sistema d'Alerta Primerenca d'Inundació (SAPI), implantat des de finals de 2021 i actualment en funcionament i operatiu per la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Vic https://www.vic.cat/.

L’àmbit d’interès correspon als trams urbans dels principals cursos fluvials que discorren per l’interior del nucli urbà de Vic, concretament el riu Mèder https://mediambient.vic.cat/medi-ambient/anella-verda/recorregut-ambiental-riu-meder i el riu Gurri https://mediambient.vic.cat/medi-ambient/anella-verda/recorreguts-ambientals-gurri.

L’objectiu dels treballs elaborats en el marc del Document Unitari de Protecció Civil Municipal de Vic (elaborat pel Consell Comarcal d’Osona https://www.ccosona.cat/), és establir els requisits mínims de les infraestructures d’avís i punts de control per a la gestió d’emergències com a conseqüència del risc d’inundació que es pot produir en l’àmbit del nucli urbà de Vic, considerant situacions d’episodis d’avinguda dels principals cursos identificats.

L’establiment i definició de les accions i mesures encaminades a prevenir i gestionar els riscos d’inundació sobre les persones i els béns s’estableix a partir de les condicions d’inundació que s’obtenen dels resultats dels estudis d’inundabilitat realitzats en el marc de la tramitació del POUM de Vic, per tal de donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència i garantir la integració d’aquesta informació i de les actuacions al sistema públic d’emergència i protecció civil (DUPROCIM).

Com a elements integrants del SAPI actualment s’han instal·lat dos sensors de nivell d'aigua als rius Mèder i Gurri, que permeten obtenir en temps real els nivells d’aigua que circulen per les lleres, les variacions en el calat d’aigua que es poden assolir. Aquests  valors permeten definir els avisos de pre-alerta i alerta d’inundació.

Tota aquesta informació és emmagatzemada i visible a través de l’aplicatiu Sitcab-Server , que permet visualitzar les variables en temps real, els històrics i alarmes, càlcul de variables, informes, gràfics,...

L'Ajuntament de Vic ha estat l’entitat promotora i propulsora de tots aquests treballs i el Consell Comarcal d’Osona l’organisme redactor del DUPROCIM https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-territorials/plans-de-proteccio-civil-municipals/

 

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Tot el que necessitis saber a través dels nostres canals de
X, Facebook, Youtube, Linkedin i Instagram. Segueix-nos!