• Atenció al client: 972 20 20 78
 • Reclamacions i incidències: 900 701 108

COMPROMÍS I
SOSTENIBILITAT

Des dels nostres inicis, treballem per oferir la millor qualitat de servei

en la gestió del cicle intergral de l'aigua, sempre compromesos amb el territori,

el mediambient i la seva gent.

AL SERVEI DELS NOSTRES CLIENTS

 • Proveïments d’Aigua SA, Prodaisa, neix l’any 1990 per gestionar el cicle integral de l’aigua a petites poblacions de les comarques de Girona. Una organització de proximitat i qualitat, avalada pel compromís amb l’entorn i el territori que ens permet complir amb la garantia de servei que es mereixen els nostres clients.

  Implicats en la gestió local, la nostra empresa dona servei a més de 50 municipis i urbanitzacions de la demarcació, aportant mitjans humans, i recursos materials i tecnològics que garanteixen la normalització del cicle de l’aigua i solucionen la gestió dels serveis municipals.

  Empresa especialitzada en la gestió d’aigua potable, enllumenat públic, telecontrol de processos i obra civil a poblacions de les comarques gironines, aplica un Sistema Integrat de treball , que engloba la gestió de la qualitat, gestió ambiental i prevenció de riscos laborals, d’acord a les Normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

  Amb aquest sistema de treball, s’aconsegueixen les fites de control i exigència que garanteixen la correcta gestió en tots els processos en els que intervenim, fent un control acurat de tots els recursos disponibles i treballant per ser el màxim de respectuosos amb el medi ambient, minimitzant els impactes que pot provocar cada activitat realitzada.

 •  

   

Apliquem els nostres serveis d'acord a un sistema de gestió integrat, a nivell de qualitat, mediambient i riscos laborals.

Per què Prodaisa?

 • anys d’experiència

  Des del 1990, treballem per oferir un servei integral en la gestió del cicle de l'aigua, enllumenat públic, telecontrol de processos i obra civil.

 • Innovació

  Enfoquem la planificació de serveis i equipaments, completament alineada a disposar dels equips tècnics més actualitzats del mercat.

 • Equip humà

  Comptem amb un equip de més de 80 persones, especialistes en cada àrea de treball de l'empresa.

 • RSC

  La responsabilitat social corporativa és un pilar fonamental. Desenvolupem la nostra activitat compromesos amb el territori i el mediambient.

Missió i valors

 • 01 Missió
 • 02 Visió
 • 03 Transparència
 • 04 Compromís
 • 05 Sostenibilitat
 • 06 Territori

La nostra raó de ser

Oferir serveis integrals amb la màxima eficiència i qualitat relacionats amb el cicle de l'aigua, garantint el menor impacte possible al medi natural on actuem.

La nostra visió

Crear un model de gestió que estableixi una manera d'actuar i treballar que sigui reconegut en el nostre territori. 

Una activitat transparent i íntegra

Transparència, integritat i responsabilitat ens guien en l'exercici de la nostra activitat. Entenem que la creació de valor de manera sostenible exigeix un comportament ètic, honest i socialment responsable. Per això som seriosos i rigorosos en els nostres compromisos i obligacions tant en el nostre treball diari com en la relació amb els nostres clients.

Compromesos amb els treballadors

El compromís real amb els nostres treballadors és la forma d'entendre la nostra activitat. No només volem que els nostre equip s'identifiqui amb els objectius de l'organització, sinó que també que es sentin part de la nostra empresa i  puguin desenvolupar tota la seva carrera professional amb nosaltres.

Respectuosos amb el medi ambient

Apostem per una gestió responsable i sostenible, conscients de les implicacions de gestionar amb totes les garanties un bé escàs com és l'aigua. Treballem per no malbaratar-la i gestionar-la amb la màxima eficiència.

Orgullosos del territori

El nostre compromís com a empresa de serveis gironina, i al servei del territori, exigeix la nostra col·laboració en tots els àmbits on podem ser necessaris. Es la forta implantació al territori el que ens permet assolir els objectius marcats i la presència global a tots els serveis que prestem.