• Atenció al client: 972 20 20 78
 • Reclamacions i incidències: 900 701 108
 • Sol·licitud
  d'alta/baixa

 • Lectura del
  comptador

 • Canvi de
  domiciliació

 • Duplicat de
  factura

 • Formulari
  d'incidències

Servei al client: ALTES / BAIXES

 • Sol·licitud de subministrament d’aigua

 • Aquesta finca ha rebut subministrament d’aigua anteriorment

 • Número de cèdula d’habitabilitat
 • Data
 • 1r Cognom
 • 2n Cognom
 • Nom(*)
 • DNI o CIF
 • Telèfon
 • Mòbil
 • E-mail*
 • (*) En cas de persona jurídica posar dades a la casella Nom.

 • CP
 • Municipi
 • Adreça de correspondència
 • TIPUS D’ÚS

Dades bancàries

 • Nom del titular

Núm. de compte

 • Heu d'acceptar les cookies de marketing per poder enviar aquest formulari

 • Completeu tots els camps obligatoris*

 • Els informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la seva adreça de correu el ectrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada amb PROVEÏMENTS D’AIGUA SA que poguessin ser del seu interés. PROVEÏMENTS D’AIGUA SA es compromet a l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L’interessat declara tenir  coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix al Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça c/ Astúries, 9 17003 GIRONA.

Servei al client: LECTURA DEL COMPTADOR D'AIGUA

Prodaisa porta a terme, periòdicament, la lectura de comptadors d'aigua dels seus clients. Si per cap motiu els nostres lectors no tenen l'oportunitat de fer aquesta lectura, ens podeu remetre la xifra de lectura.
Anoteu els números que marca el comptador de color negre, alineats a la dreta de la caixa següent:

 • Número de pòlissa
 • Núm. Comptador
 • Lectura
 • 1r Cognom
 • 2n Cognom
 • Nom(*)
 • DNI o CIF
 • Telèfon
 • Mòbil
 • E-mail*
 • Data Factura
 • (*) En cas de persona jurídica posar dades a la casella Nom.

 • CP
 • Municipi
 • Adreça de correspondència
 • Heu d'acceptar les cookies de marketing per poder enviar aquest formulari

 • Completeu tots els camps obligatoris*

 • Els informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la seva adreça de correu el ectrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada amb PROVEÏMENTS D’AIGUA SA que poguessin ser del seu interés. PROVEÏMENTS D’AIGUA SA es comprometa l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L’interessat declara tenir  coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix al Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça c/ Astúries, 9 17003 GIRONA.

Servei al client: SOL·LICITUD DE CANVI DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Per sol·licitar un canvi de domiciliació, ompli tots els camps del següent formulari.

 • Número de pòlissa
 • Núm. Factura
 • 1r Cognom
 • 2n Cognom
 • Nom(*)
 • DNI o CIF
 • Telèfon
 • Mòbil
 • E-mail*
 • (*) En cas de persona jurídica posar dades a la casella Nom.

 • CP
 • Municipi
 • Adreça de correspondència

Noves dades bancàries

 • En breu us trucarem per confirmar el nou canvi de domiliació bancària.

 • Nom del titular

Núm. de compte

 • Heu d'acceptar les cookies de marketing per poder enviar aquest formulari

 • Completeu tots els camps obligatoris*

 • Els informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la seva adreça de correu el ectrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada amb PROVEÏMENTS D’AIGUA SA que poguessin ser del seu interés. PROVEÏMENTS D’AIGUA SA es comprometa l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L’interessat declara tenir  coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix al Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça c/ Astúries, 9 17003 GIRONA.

Servei al client: DUPLICAT FACTURA

Si vol aconseguir un duplicat d'una factura ja emesa, ompli el següent formulari.

 • Número de pòlissa
 • Núm. Comptador

Període de factura:

 • Data inici
 • Data fi
 • 1r Cognom
 • 2n Cognom
 • Nom(*)
 • DNI o CIF
 • Telèfon
 • Mòbil
 • E-mail*
 • (*) En cas de persona jurídica posar dades a la casella Nom.

 • CP
 • Municipi
 • Adreça de correspondència

Empleneu només en cas que les dades siguin diferents a les del client.

 • CP
 • Municipi
 • Adreça de correspondència

Dades addicionals

 • Fax
 • Heu d'acceptar les cookies de marketing per poder enviar aquest formulari

 • Completeu tots els camps obligatoris*

 • Els informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la seva adreça de correu el ectrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada amb PROVEÏMENTS D’AIGUA SA que poguessin ser del seu interés. PROVEÏMENTS D’AIGUA SA es comprometa l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L’interessat declara tenir  coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix al Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça c/ Astúries, 9 17003 GIRONA.

Servei al client: INCIDÈNCIES

Si vol comunicar qualsevol incidència relacionada amb el servei, ompli el següent formulari.

 • Número de pòlissa
 • 1r Cognom
 • 2n Cognom
 • Nom(*)
 • DNI o CIF
 • Telèfon*
 • Mòbil
 • E-mail*
 • (*) En cas de persona jurídica posar dades a la casella Nom.

 • CP
 • Municipi
 • Adreça de correspondència
 • Observacions
 • *Es demanarà la seva ubicació actual per tal de poder localitzar l'avaria

 • Heu d'acceptar les cookies de marketing per poder enviar aquest formulari

 • Completeu tots els camps obligatoris*

 • Els informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la seva adreça de correu el ectrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable PROVEÏMENTS D’AIGUA SA, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada amb PROVEÏMENTS D’AIGUA SA que poguessin ser del seu interés. PROVEÏMENTS D’AIGUA SA es comprometa l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment. L’interessat declara tenir  coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest e-mail implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix al Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça c/ Astúries, 9 17003 GIRONA.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Tot el que necessitis saber a través dels nostres canals de
Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin i Instagram. Segueix-nos!