• Atenció al client: 972 20 20 78
 • Reclamacions i incidències: 900 701 108

Política de l’empresa

Prodaisa, empresa especialitzada en la gestió d’aigua potable, enllumenat públic, telecontrol de processos i obra civil a poblacions de les comarques Gironines, es proposa aplicar un Sistema de Gestió Integrat que englobi els sistemes de Gestió de la Qualitat, Gestió Ambiental i Prevenció de Riscos Laborals, d’acord a les Normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

En aquest marc, tota l’organització de l’empresa, liderada per Gerència, assumeix el compromís de:

 • Promoure en tot moment la Gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció dels Riscos Laborals implicant tot el personal de l’empresa i els nostres col·laboradors.

 • Revisar contínuament les nostres activitats, impactes, abast i eficiència del sistema, objectius i fites per avançar en la millora contínua del Sistema de Gestió implantat.

 • Realitzar tots els tràmits necessaris per tal d’implantar la legislació i altres requisits aplicables, en especial aquells que fan referència als aspectes que tenen afectació sobre el medi ambient i la protecció de la salut dels treballadors.

 • Identificar les necessitats dels clients i assegurar el compliment de les seves necessitats, per assolir la seva plena satisfacció.

 • Treballar per prevenir la contaminació i minimitzar els efectes ambientals de les nostres activitats i conservar l’entorn natural dels centres de treball mitjançant l’adopció de mesures encaminades a la protecció del medi ambient.

 • Considerar com a responsabilitat de cada departament la gestió dels processos i els recursos.

 • Desenvolupar activitats formatives i informatives perquè tot el personal de Prodaisa conegui, participi i apliqui el Sistema de Gestió integrat i que alhora, permetin la millora en el desenvolupament de les seves tasques.

 • Potenciar i rendibilitzar els mitjans tècnics i humans de Prodaisa amb la finalitat d'assolir els objectius econòmics i de gestió establerts.

 • Potenciar l’aplicació dels mateixos principis de gestió a les empreses subcontractades per Prodaisa.

 • Fomentar l’ús racional de l’aigua entre els clients i la societat en general.

 • Comunicar aquesta política a totes les parts interessades, així com a tothom que ens la demandi.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Tot el que necessitis saber a través dels nostres canals de
X, Facebook, Youtube, Linkedin i Instagram. Segueix-nos!