• Atenció al client: 972 20 20 78
  • Reclamacions i incidències: 900 701 108

Nota legal

Legal

INFORMACIÓ DE CONFORMITAT AMB L'ARTICLE 10 DE LA LSSI

 

Titular del web:

Identitat:        PROVEÏMENTS D’AIGUA SA

NIF:                A17063579

Adreça:          Carrer Astúries 9 – 17003 Girona

Telèfon:                     972202078

Email:                        administració@prodaisa.com

Inscrita al Registre Mercantil de Girona: Tom 402, Foli 176, Full GI-7897

 

Condicions d'ús

 L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de Proveïments d’Aigua SA

 

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Proveïments d’Aigua SA, actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a Proveïments d’Aigua SA

 

Proveïments d’Aigua SA, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web, i es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció:

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.

 


Protecció de dades:

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en tractaments titularitat de Proveïments d’Aigua S.A. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oblid, portabilitat, suspensió temporal de tractament i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a c. Astúries, 9 - 17003 Girona, Ref. Protecció de dades.