• Atenció al client: 972 20 20 78
  • Reclamacions i incidències: 900 701 108

Política de Privacitat

Política de privacitat

Proveïments d’Aigua SA, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de qualsevol d’aquests, implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Tingueu en compte que tot aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida, i no controlem el contingut de les webs de tercers ni acceptem qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes.