• Atenció al client: 972 20 20 78
 • Reclamacions i incidències: 900 701 108

SANEJAMENT

A fi de completar el cicle de l’aigua, treballem en la recollida i evacuació de les aigües residuals

i pluvials mitjançant  el manteniment i conservació del sistema de col·lectors de la xarxa urbana.

Aquestes aigües es condueixen de la forma més segura i efectiva cap a les estacions de tractament

per tal d’alliberar-les d’agents nocius o potencialment contaminants abans de retornar-les en condicions

òptimes al mediambient

SERVEI DE CLAVEGUERAM I SISTEMES DE SANEJAMENT

Recollida, conducció, evacuació i depuració d’aigües residuals.

 

Depuració

La depuració de l’aigua residual es un dels processos mes importants i necessaris per a la conservació del nostre medi ambient. El grau de depuració és un indicador del nivell de desenvolupament de la nostra societat.

La depuració consisteix en eliminar de l'aigua residual els contaminants químics i orgànics que generem en un cop utilitzada l'aigua potable,  per després poder-la retornar al medi en condicions òptimes.

El sistema de sanejament està composat per canonades (col·lectors) que transporten l’aigua residual fins a les depuradores (EDAR). Pel camí també podem trobar bombejaments que impulsen l’aigua residual (subestacions ).

Les EDAR, que gestiona PRODAISA son sistemes de tractament biològics que es composen de tres etapes (pretractament fisico-químic, reactor biològic, decantador primari). I nicialment amb el pretactament de desbast, s'aconsegueix separar els sòlids i greixos

Per aconseguir els objectius de qualitat és necessari eliminar la càrrega orgànica. Aquesta acció es realitza dins un reactor biològic on, amb l’aportació d’oxigen i fangs activats, es degrada la major part de la matèria orgànica existent.

Finalment, cal separar l’aigua tractada dels microorganismes responsables de la depuració. Per aquest motiu el sistema disposa d’un decantador secundari per a la decantació dels sòlids en suspensió i el seu retorn al reactor biològic.

 

Dades més representatives del servei

Serveis de sanejament gestionats :
 • EDAR Mas Llunès (Bescanó)
 • EDAR Can Carbonell (Caldes de Malavella)
 • EDAR Fellines (Viladasens)
 • EDAR Cases Noves (Sant Gregori)
 • 3 Subestacions xarxa clavegueram Riudarenes
 • 3 Subestacions xarxa clavegueram Sant Gregori
 • 2 Subestacions xarxa clavegueram Campllong i polígon Les Ferreries
 • 3 Subestacions xarxa clavegueram Can Carbonell (Caldes de Malavella)
 • 2 Subestacions xarxa clavegueram Navata
 • 1 Subestacions xarxa clavegueram Sant Martí Vell
 • Xarxa clavegueram Bescanó
 • Xarxa clavegueram Bordils
 • Xarxa clavegueram Sant Jordi Desvalls
 • Xarxa clavegueram Sant Julià de Ramis i Medinyà.
 • Xarxa clavegueram Navata
 • Xarxa clavegueram Pont de Molins
 • Xarxa clavegueram Riudarenes
 • Xarxa Clavegueram Vilablareix
 • 4

  E.D.A.R

 • 22

  Xarxes de clavagueram