• Atenció al client: 972 20 20 78
  • Reclamacions i incidències: 900 701 108

Jornada de formació

7 Juny 2022
EMPRESA

Curs adreçat al personal manipulador de les aigües d’abastament de consum humà

A Prodaisa tenim cura dels nostres clients i també dels nostres treballadors i per això aquests realitzen regularment cursos de formació per seguir el seu aprenentatge i millorar el nostre servei.

El passat 8 d’abril els nostres treballadors van fer un curs adreçat al personal manipulador de les aigües d’abastament de consum humà que va tenir una durada de 3 hores lectives i un bon nivell d’assistència.

Els principals objectius del curs eren:

- assolir els nivells de coneixement requerits per dur a terme les tasques de mesures de manipulació i d’higiene necessàries per evitar riscos per la salut de la població. 

- rebre els coneixements generals de: el cicle hidrològic de l’aigua, les parts del sistema de subministrament, els paràmetres perjudicials per la salut, les bones pràctiques de manipulació, el control de la qualitat de l’aigua, els seus aspectes legislatius, els tipus de contaminació de l’aigua i els diferents processos de tractament, d’emmagatzematge i de distribució de l’aigua.

- ser conscients de la importància de la presa de mostres en tot el procés de control de l’aigua de consum humà a través dels diferents mètodes i punts de mostreig.

Prodaisa: compromesos amb el cicle de l’aigua!

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Tot el que necessitis saber a través dels nostres canals de
X, Facebook, Youtube, Linkedin i Instagram. Segueix-nos!