• Atenció al client: 972 20 20 78
  • Reclamacions i incidències: 900 701 108

Pla director d’abastament d’aigua potable

2 Desembre 2022
EMPRESA

Des de Prodaisa avui et volem explicar la importància de que el vostre municipi disposi d’un Pla director d’abastament d’aigua potable.  

Un pla d’aquest tipus és una eina clau per a la planificació de l’ús eficient de l’aigua, perquè dota als municipis de la capacitat de gestionar correctament el servei de l’abastament d’aigua.

El pla director descriu la situació actual de la xarxa d’aigua i també la previsible evolució futura de la seva demanda, juntament amb les condicions del seu cabal i la seva qualitat, per tal de determinar tant les actuacions necessàries a realitzar com també l’origen dels recursos per cobrir els seus costos.

Un bon pla ha de contenir la descripció de les infraestructures i del funcionament existent i també ha de fer un diagnòstic de l’estat actual i futur segons el creixement urbanístic previst en cada municipi.

A partir d’aquest pla doncs es poden proposar actuacions de millora de l’eficiència i dels serveis i també plantejar un calendari per a la seva aplicació.

Prodaisa: compromesos amb el cicle de l’aigua!

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Tot el que necessitis saber a través dels nostres canals de
X, Facebook, Youtube, Linkedin i Instagram. Segueix-nos!