• Atenció al client: 972 20 20 78
  • Reclamacions i incidències: 900 701 108

Neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua

6 Juliol 2023
QUALITAT DE L'AIGUA

Estem executant el Pla de Neteja i Desinfecció dels Dipòsits d’Aigua que abasteixen els municipis que gestionem per tal de garantir-ne la seva qualitat.  

Aquestes tasques formen part del Pla d’Autocontrol i Gestió del Subministrament del Servei Municipal d’Aigües i d’aquesta manera donem compliment al reial decret 3/2023 i el Pla de Vigilància de Control Sanitari d’Aigua de Consum Humà de Catalunya.

Com s’ha realitzat aquest Pla? S’han seguit els següents passos:

- Buidar el dipòsit: si és possible, tancar la canonada d’impulsió per a què no entri aigua al dipòsit, permetent buidar per consum fins aproximadament 20 cm per sobre del desguàs. A partir d'aquesta alçada, s’acaba de buidar sense alimentar la xarxa.

- Eliminar el fang sedimentat per auto-aspiració i/o arrossegament pel desguàs. A vegades, depenent de l’alçada del desguàs, pot ser necessària l’extracció del fang a mà.

- Netejar mecànicament les parets i els fons mitjançant un raspall dur i/o un equip de neteja amb mànega d’alta pressió, eliminant restes d'incrustacions i d’elements estranys. Esbandim de nou i eliminem pel desguàs.

- Preparar una solució d’hipoclorit sòdic de 100-120 mg/litre de clor lliure

- Desinfectar aplicant sobre les parets i el sòl la solució d'hipoclorit sòdic preparada anteriorment, deixant que actuï durant 2 hores. (Si no es disposa d’equip de neteja d’alta pressió per dosificar el producte es pot fer servir un equip de fumigació convencional).

- Aclarir amb aigua neta amb l’ajuda de la mànega. Buidar l’aigua bruta i omplir el dipòsit amb aigua nova.

- Clorar el dipòsit de forma ordinària mentre aquest s’omple.

- Prendre mesures “in situ” de clor residual lliure abans de posar en marxa de nou el dipòsit. Es recomanen valors propers a 0.5 mg/litre.

- Posar en funcionament el dipòsit.

 

Prodaisa: compromesos amb el cicle de l’aigua!

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Tot el que necessitis saber a través dels nostres canals de
Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin i Instagram. Segueix-nos!